Proximity, Beijing Follow Update

  • Room 1601, Building B, Jiaming Center, Mo.27 Dongsanhua Bei Road, Chaoyang District
  • Beijing 100020
  • China
  • Phone: (+86) 10 6507 2788
  • Fax: (+86) 10 6507 3788