Basic Info


Contact Information

99 Ziyang Ave Nanchang
Jiangxi China 330022
China
Phone: (+86) 791 8812 0000
Website:

Jiangxi Normal University

99 Ziyang Ave Nanchang
Jiangxi China 330022
China
Phone: (+86) 791 8812 0000
Website:

About Jiangxi Normal University

Jiangxi Normal University is a university in Nanchang, Jiangxi.