DeVito/Verdi

New York, United States

DeVito/Verdi Awards

ANDY AWARD NEWSPAPER 1992
ANDY AWARD NEWSPAPER 1992
ANDY AWARD NEWSPAPER 1992
ANDY AWARD OUT OF HOME 1992
ANDY AWARD OUT OF HOME 1992
ANDY AWARD TELEVISION 1992
MERIT OUT OF HOME SINGLES 1992
MERIT OUT OF HOME SINGLES 1992
ANDY AWARD MAGAZINE 1993
ANDY AWARD Television 1993
ANDY AWARD Television 1993
ANDY AWARD Television 1993
MERIT TELEVISION 1993
MERIT TELEVISION 1993
MERIT TELEVISION 1993