Yutaka Tsujino
Copywriter at Crispin Porter + Bogusky
Miami, United States

Yutaka Tsujino Work