Haruko Tsutsui
Copywriter at Dentsu Inc.
Tokyo, Japan