Wojtek Kowalik

Wojtek Kowalik

Sr. Copywriter at FCB Chicago
Chicago, United States

Wojtek Kowalik Awards