Wojtek Kowalik
Sr. Copywriter at FCB Chicago
Chicago, United States