Alessandro Fruscella
Alessandro Fruscella
Copywriter at BBDO New York
New York, United States

Alessandro Fruscella Work