Lorenzo Crespi
Copywriter at DLV BBDO
Milano, Italy

Lorenzo Crespi Work